τρια είδη φακές- πάνω δεξιά κανονικές επώνυμες, από κάτω φακές Εγκλουβής και στη μεγάλη φωτογραφία φακές Πρεσπών